ARCON Proveedores de masas congeladas

Política de privacidad

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades en els medis online siguin incorporades i tractes en els fitxers responsabilitat de ARCON, comprès per  ARTESANIA CONGELADA, S.L amb CIF B60959830 amb domicili a avinguda Sant Julià 28 | 08403 | Granollers | Barcelona | info@artesaniacongelada.com | 93 840 20 17.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat,  si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:


Aquestes peticions caldrà que es faci en a Avinguda Sant Julià 28 | 08403 | Granollers | Barcelona o en info@artesaniacongelada.com.

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de protecció de dades.